Mötes- och festutrymmet

Mötes- och festutrymmet

Tammiluotos huvudbyggnad är ett högklassigt och elegant utrymme för möten, skolningar, bröllop eller familjefester. Utrymme för upp till 120 gäster vid dukade bord. Vid skolsittning för betydligt fler. Den täckta terassen rymmer ca 40 personer.
Vid mötestillfällen och andra begivenheter finns tillgång till AV- utrustning och trådlös internet.
Måltidsservice sköts i huvudsak av den egna yrkeskunniga personalen. Om så önskas kan även utomstående catering användas, men då överenskommer man om en lokalhyra. Festhuset har A-rättigheter för utskänkning, alltså sköts utskänkningen av husets personal. Naturligtvis beaktar vi kundens önskemål gällande dryckerna (t.ex druvviner och andra dryckeskategorier).

Vinstugan vid stranden är lämpad för 10-40 gäster vid fest eller möte. Även här möjlighet till AV-utrustning och internet. Också här A-rättigheter. Utsikten från vinstugans fönster är en öppen, vacker havsfjärd. Här anordnas lämpligen vinprovningar för grupper.
Stugan är även lämpad för familjefester i mindre skala, möten eller svensexor. Under sommartid fungerar stugan som cafe i mån av möjlighet.

Bröllop i Tammiluoto

Tammiluotos miljö intill havet ger en härlig ram för bröllopsfester. I festlokalen ordnas bröllop även vintertid. Alla årstider har här sin tjusning. Havet på ena sidan och 2000 äppelträd på den andra.
Vinstugan är lämplig festlokal på sommaren, då kan man även utnyttja terassen med tälttak.
Vigsel kan med fördel förrättas invid stranden.
Bed om information angående bröllopsarrangemangen.