Bilder från Tammiluoto


Aktuellt:
Skördesfest 16. och 17.9. kl 10-18.00

Vinstugan öppet:
Vinboden öppen i septemember lö-sö kl 11.00-18.00 Andra tider ring 0400 227298. Hamnen öppen hela hösten. Hamnavgift 10,-

Kontakt:
Ab Tammiluodon Viinitila
Tammiluoto 244, 21630 Lielax Tl Pargas

Tel 02 4586 899
GSM 0400 227298
Fax 02 4586 898
E-mail:
viinitila@tammiluoto.fi